Nasz Zespół

228 261 160

784 677 618

wszyscy specjaliści

Specjalista

Prof. dr hab. nauk medycznych Krzysztof Paśnik jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirugii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 1993 r. zajmuje się chirurgicznym leczeniem otyłości. od 1998 roku uzyskał specjalizację z chirurgii onkologicznej. W tym zakresie zajmuje się leczeniem chirurgicznym nowotworów przewodu pokarmowego, piersi i gruczołów dokrewnych. Specjalista w zakresie wykorzystywania małoinwazyjnych technik laparoskopowych operacjach na przewodzie pokarmowym, endokrynologii. Autor i współautor ponad 200 prac opublikowanych w pismach krajowych i zagranicznych oraz wygłaszanych na zjazdach.

Godziny przyjęć

poniedziałki

wtorki 14 - 18

środy 14 - 18

czwartki 14 - 18

piątki

soboty