Nasz Zespół

22 8261 160

784 677 618

wszyscy specjaliści

Specjalista

Prof. dr hab. nauk medycznych Edward Stanowski ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1961 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie gdzie pracuje do dziś. Jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej. Jego zainteresowania dotyczą wielu dziedzin współczesnej chirurgii, m. in. takich jak chirurgia gastroenterologiczna, onkologiczna, endokrynologiczna, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia małoinwazyjna. Szczególne zasługi ma dla rozwoju i popularyzacji chirurgii laparoskopowej w Polsce, będąc jednym z pionierów tej dziedziny w kraju. Jest autorem licznych publikacji, kursów i szkoleń. Za całokształt pracy zawodowej i osiągnięć naukowych prof. Edward Stanowski został w roku 2003 wyróżniony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Polskich, w roku został 2005 Honorowym Członkiem Towarzystwa Chirurgów Czeskich, a w roku 2008 Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Godziny przyjęć

poniedziałki 17.40 - 19

wtorki

środy

czwartki

piątki

soboty