Zakres usług medycznych BodyClinic

Chirurgiczne leczenie otyłości

prof. dr hab. Krzysztof Paśnik


Torakochirurgia

dr n. med Witold Sośnicki

Chirurgia naczyniowa

dr n. med. Krzysztof Staroń

Gastroenterologia

lek. Piotr Gietka

Psychologia

mgr Ilona Bielecka

Copyright 2012 / bodyclinic kontakt@bodyclinic.pl | tel.: 22 826 11 60 autor: Marcin Paśnik