Nasz Zespół

22 8261 160

784 677 618

wszyscy specjaliści

Specjalista

Certyfikowany psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy z pacjentem specjalizuje się w problemach związanych z brakiem samoakceptacji, niskim poczuciem własnej wartości, fobią społeczną, obniżonym nastrojem. Pracuje w nurcie integracyjnym, łączącym różne kierunki w psychoterapii (nurt psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, humanistyczny). Stale pogłębia swoje umiejętności i wiedzę - obecnie związany z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent International Visitor Leadership Program, programu wymiany Departamentu Stanu USA, obecnie pełni funkcję mentora w amerykańskim Programie FLEX. Posiada Europejski Certyfikat Psychologa (nr PL-012945-201809). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją, swoją pracę konsultuje z superwizorem PTP.Opis wkrótce.

Godziny przyjęć

poniedziałki

wtorki

środy

czwartki

piątki

soboty