Nasz Zespół

22 8261 160

784 677 618

wszyscy specjaliści

Specjalista

Lek. med. Arkadiusz Zegadło jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada II stopień specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej, nadany w 2003 roku. Od początku drogi zawodowej związany jest z Zakładem Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ul. Szaserów. Przez kilka lat pracował, a następnie kierował Pracownią Ultrasonografii Dopplerowskiej w WIM. Obecnie kieruje pracą Pracowni Tomografii Komputerowej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Jest też słuchaczem Studium Doktoranckiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się głównie w zakresie nowoczesnych technik obrazowania- badań kontrastowych w USG, zastosowania USG w okulistyce, obrazowania naczyń wieńcowych w TK oraz oceną perfuzji narządów w Tomografii Komputerowej i Rezonansie Magnetycznym.

Godziny przyjęć

poniedziałki

wtorki

środy

czwartki

piątki

soboty