Zespół

Lekarz

prof. dr hab. med. Łukasz Małek

Lekarz

prof. dr hab. med. Łukasz Małek, lekarz

prof. dr hab. med. Łukasz Małek

Lekarz

 • Informacje ogólne

  Ukończył z wyróżnieniem studia lekarskie na Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1999-2005. Pracę zawodową i naukową rozpoczynał w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, a następnie kontynuował od 2007 roku do 2015 roku w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, gdzie uzykał kolejno:

  • w 2009 roku stopień doktora nauk medycznych (tytuł pracy: „Reaktywność płytek krwi i krwawienia wewnątrzszpitalne u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i upośledzoną funkcją nerek”. Promotor: Prof. dr hab. med. Zofia T. Bilińska)
  • w 2013 roku specjalizację z kardiologii
  •  w 2014 roku stopień́ doktora habilitowanego nauk medycznych (tytuł pracy: „Zastosowanie rezonansu magnetycznego w wybranych chorobach sercowo-naczyniowych”).

  W tym okresie m.in. współorganizował i rozwijał Pracownię Rezonansu Magnetycznego Instytutu Kardiologii i prowadził badania nad zastosowaniem tej motody w diagnostyce kardiologicznej. W latach 2015-2016 pracował jako kierownik ds. medycznych w firmie MSD Polska, po czym w 2017 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, z którą to uczelnią był związany do 2020 roku prowadząc badania naukowe i działalność dydaktyczną.

  Od 1 lipca 2019 r. ponownie pracuje w Instytucie Kardiologii, gdzie utworzył i prowadzi Poradnię Kardiologii Sportowej przy Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, obecnie pozostając na stanowisku profesora instytutu. W 2020 roku ukończył studia magisterskie z kardiologii sportowej na St. George’s University of London w Wielkiej Brytanii. W dniu 11  lutego 2021 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

  Aktualne kierunki badań Prof. Małka obejmują kardiologię sportową i promocję aktywności fizycznej. W sumie jest on autorem ponad 140 prac naukowych i ponad 20 rozdziałów w monografiach. Jego IF wynosi >250, wskaźnik cytowani >2000, a wskaźnik Hirsha wg Google Scholar - 21. Zawsze aktywnie związany ze strukturami  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w ramach których współtworzył platformę multimedialną PTK oraz pełnił funkcje w Zarządach Sekcji „Klub 30”, Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej czy aktualnie Sekcji Kardiologii Sportowej. Jest także promotorem aktywności fizycznej w internecie, radio i telewizji. 

 • Specjalizacje

 • Wykształcenie

  • I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • doktor nauk medycznych (2013)
  • stopień́ doktora habilitowanego nauk medycznych (2014)
 • Doświadczenie zawodowe

  • I Katedra i Klinika Kardiologii WUM (2006-2007)
  • Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie (2007-2015)
  • kierownik ds. medycznych w firmie MSD Polska (2015-2016)
  • profesor nadzwyczajny na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (2016-2019)
  • kierownik Poradni Kardiologii Sportowej przy Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia (2019-)
 • Leczone choroby

  • przewlekła niewydolność serca
  • choroba niedokrwienna serca
  • zaburzenia rytmu serca
  • wady serca
  • choroby wsierdzia
  • choroby mięśnia sercowego
  • dyslipidemie
  • diagostyka chorób układu krążenia u sportowców
 • Grafik przyjęć

  Środy:

  15:30-19.00 dwie środy w miesiącu

  Dodatkowe informacje:

  dwie środy w miesiącu

W naszej Przychodni możesz umówić wizytę przez Internet

Zachęcamy do zapisów online.

Zapisy on-line