Badania Kliniczne

Oferta

W przychodni BodyClinic prowadzone są badania kliniczne w różnych specjalnościach oferujące możliwość udziału w programach z użyciem zaawansowanych, nowoczesnych leków, które zazwyczaj nie są powszechnie dostępne. Jest to szansa dla chorych z przewlekłymi chorobami nie reagującymi na standardowe formy leczenia.

Udział w badaniu poprzedzony jest spokojną rozmową z badaczem, który przedstawia charakterystykę badania, kryteria włączenia i to co wiadomo o badanym leku, aby pacjent mógł wyrazić świadomą zgodę na uczestnictwo w badaniu. Następnie, podczas wizyty skriningowej, przeprowadzane są bardzo szeroko zakrojone badania dodatkowe. Prowadzenie chorego, wszystkie wykonywane badania dodatkowe są bezpłatne, gdyż za pracę zespołu prowadzącego badanie płaci sponsor. Schemat programu jest bardzo ściśle określony w protokole i dla bezpieczeństwa, ale też i wniosków z badania, kluczowe jest ścisłe przestrzeganie określonych procedur. Zazwyczaj w pełni refundowane są koszty dojazdu na wizyty kontrolne, więc udział nie jest ograniczony jedynie do chorych z Warszawy i okolic.

Lista aktualnie prowadzonych badań klinicznych w naszej przychodni z nazwiskami głównych badaczy, wskazaniami oraz kryteriami włączenia widoczna jest poniżej.

Aktualne rekrutacje

Badania kliniczne

Gastroenterologia

 • Badanie kliniczne z użycie doustnego leku PN-943 (antagonista integryny alfa4-beta7) u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

  Faza badania: II

  Czas trwania: 52 tygodnie 

  Lekarz prowadzący: dr Piotr Gietka – [email protected]

 • Badanie kliniczne z użyciem dosutnego inhibitora kinazy tyrozynowej JAK (Filgotinib) u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby Crohna

  Faza badania: II

  Czas trawania: 52 tygodnie z możliwością wydłużenia do ponad 300tygodni

  Lekarz prowadzący: dr Piotr Gietka – [email protected]

 • Badanie kliniczne z użyciem etrolizumabu u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby Crohna

  Faza badania: III

  Czas trwania: 52 tygodnie

  Lekarz prowadzący: dr Piotr Gietka – [email protected]

 • Badanie kliniczne z użyciem doustnego leku AMT-101 w kombinacji z adalimumabem u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

  Faza badania: II

  Czas trwania: 12

  Dwie grupy chorych adalimumab+AMT-101 oraz adalimumab+placebo

  Lekarz prowadzący: dr Piotr Gietka – [email protected]

Hepatologia

 • Badanie kliniczne dla chorych z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych (PBC) i świądem skóry

  Faza badania: III

  Dla kogo?: chorzy z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych i świądem skóry o nasileniu umiarkowanym do silnego

  Kryteria wyłączenia: ALT>6xGGn, eGFR<45 ml/min.

  Czas trwania badania: 24 tygodni

  Lekarz prowadzący: dr Jan Gietka – [email protected]

Umów wizytę drogą kalendarzy internetowych

Do większości specjalistów możesz szybko i wygodnie umówić wizytę przez Internet. Do niektórych specjalistów obowiązują zapisy telefoniczne.

Zapisy on-line