Badania Kliniczne

Oferta

W przychodni BodyClinic prowadzone są badania kliniczne w różnych specjalnościach oferujące możliwość udziału w programach z użyciem zaawansowanych, nowoczesnych leków, które zazwyczaj nie są powszechnie dostępne. Jest to szansa dla chorych z przewlekłymi chorobami nie reagującymi na powszechnie dostępne formy leczenia.

Udział w badaniu poprzedzony jest spokojną rozmową z badaczem, który przedstawia charakterystykę badania, kryteria włączenia i to co wiadomo o badanym leku, aby pacjent mógł wyrazić świadomą zgodę na uczestnictwo w badaniu. Następnie, podczas wizyty skriningowej, przeprowadzane są bardzo szeroko zakrojone badania dodatkowe. Prowadzenie chorego, wszystkie wykonywane badania dodatkowe są bezpłatne, gdyż za pracę zespołu prowadzącego badanie płaci sponsor. Schemat programu jest bardzo ściśle określony w protokole i dla bezpieczeństwa, ale też i wniosków z badania, kluczowe jest ścisłe przestrzeganie określonych procedur. Zazwyczaj w pełni refundowane są koszty dojazdu na wizyty kontrolne, więc udział nie jest ograniczony jedynie do chorych z Warszawy i okolic.

Lista aktualnie prowadzonych badań klinicznych w naszej przychodni z nazwiskami głównych badaczy, wskazaniami oraz kryteriami włączenia widoczna jest poniżej.

Aktualne rekrutacje

Badania kliniczne

Gastroenterologia

Faza badania: II

Czas trwania: 52 tygodnie 

Lekarz prowadzący: dr Piotr Gietka – piotrgietka@gmail.com

Faza badania: II

Czas trawania: 52 tygodnie z możliwością wydłużenia do ponad 300tygodni

Lekarz prowadzący: dr Piotr Gietka – piotrgietka@gmail.com

Faza badania: III

Czas trwania: 52 tygodnie

Lekarz prowadzący: dr Piotr Gietka – piotrgietka@gmail.com

 

Faza badania: II

Czas trwania: 12

Dwie grupy chorych adalimumab+AMT-101 oraz adalimumab+placebo

Lekarz prowadzący: dr Piotr Gietka – piotrgietka@gmail.com

Hepatologia

Faza badania: IIB

Dla kogo?: chorzy zakażeni HBV w trakcie leczenia lub nieleczeni z HBV DNA>2000 IU/ml

Kryteria wyłączenia: marskość wątroby, zakażenie HCV, AFP>200

Czas trwania badania: 48 tygodni

Lekarz prowadzący: dr Jan Gietka - jgietka@hepatolodzy.pl

Faza badania: III

Dla kogo?: chorzy z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych i świądem skóry o nasileniu umiarkowanym do silnego

Kryteria wyłączenia: ALT>6xGGn, eGFR<45 ml/min.

Czas trwania badania: 24 tygodni

Lekarz prowadzący: dr Jan Gietka – jgietka@hepatolodzy.pl

Faza badania: II

Dla kogo?: chorzy pełnoletni z marskością wątroby po min. 1 epizodzie jawnej encefalopatii (śpiączki) wątrobowej

Kryteria wyłączenia: zespół wątrobowo-nerkowy, oporne na leczenie wodobrzusze, nadużywanie alkoholu, AFP>normy, eGFR<45 ml/min, hemoglobina<8.0 g/dl

Czas trwania badania: 28 tygodni

Lekarz prowadzący: dr Jan Gietka – jgietka@hepatolodzy.pl

Zapisy online

W naszej Przychodni możesz umówić wizytę przez Internet